Awareness Marka Stat Fax® 3300 Chemistry Analyzer

* Biyokimya analizörü
* 340, 405, 505, 545, 580 ve  630 nm filter
* 120 açık kanal
* 250 µl reaktif hacmi
* 12 adet 12 mm tüp inkübatörü
* Dokunmatik LCD ekran
* Kolorimetrik ve Turbidimetrik analiz