Awareness Marka ChemWell®-T Otoanalizör

* Biyokimya ve Türbidimetri analizörü
* 100 test/saat
* 250 µl reaksiyon hacmi